DPO322/2005
ID intern unic:  290239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 322
din  18.11.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Yaakov TICHMAN
Publicat : 25.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 793
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei alimentare, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei producţiei şi susţinerea în permanenţă a acţiunilor social-umanitare, domnului Yaakov TICHMAN, director general al Întreprinderii Mixte "Efes Vitanta Moldova Brewery" S.A., i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 18 noiembrie 2005.
Nr. 322-IV.