DPO330/2005
ID intern unic:  290264
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 330
din  28.11.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Xenia NICOLAEV
Publicat : 02.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 161-163     art Nr : 807
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea mişcării olimpice, contribuţie personală la pregătirea unor sportivi de performanţă şi realizări deosebite în cadrul unor competiţii internaţionale, doamnei Xenia NICOLAEV, veteran al sportului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                         Vladimir VORONIN

Chişinău, 28 noiembrie 2005.
Nr. 330-IV.