DPO333/2001
ID intern unic:  290271
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 333
din  15.11.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Valeria ŞTERBEŢ
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 1114     Promulgat : 15.11.2001
  În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi perfecţionarea practicii judiciare şi merite în propagarea cunoştinţelor juridice, doamnei Valeria ŞTERBEŢ, preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".\x06\xad\x06\xee\x06Ăî
REPUBLICII MOLDOVA\x06\xad\x06\xee\x06Ăî              Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 noiembrie 2001.
Nr. 333-III.
  Capacitatea operativ\x05Т \x05\xbai de volum;
   Disainul textului din baz\x05Т:
-  fontul;
-  la tabele curier;
-  Taimes New Roman;
- La ecran caractere m\x05Тrite;
- 135 legi traduse \x05\xeen englez\x05Т;
-  limitarea accesului;
  Procedura de colectare a datelor juridice electronice.
  Structura documentului electronic:
- coduri de clasificare se delimiteaz\x05Т;
-  
  Coordonarea cre\x05Тrii \x05\xbai \x05\xeentre\x05\xfeinerii Sistemului de Stat al Informa\x05\xfeiei juridice
  Aprob\x05Т regulamente, proceduride prelucrare \x05\xbai difizare a informa\x05\xfeiilor juridice;
  Coordoneaz\x05Т lucr\x05Тrile de testare, estimare \x05\xbai evaluare a bazelor de date juridice \x05\xbai a programelor computerizate de prelucrare a informa\x05\xfeiei juridice.
  Tehnologia "Document Manager Szstem", capabil\x05Т s\x05Т de a efectua scanarea, extragerea, redactarea \x05\xbai difuzarea documentelor.
  Accesul legalizat, sanc\x05\xfeionat, autorizat de c\x05Тtre Centrul Republican de Informa\x05\xfeii Juridice
  Planul calendaristic de efectuare a lucr\x05Тrilor.
  Tratatele interna\x05\xfeionale (tratat, acord, conven\x05\xfeie, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declara\x05\xfeie, statut, act final, modus vivendi, arangament etc) ale Republicii Moldova pot fi:
-  ini\x05\xfeiate
-  negociate
-  semnate
-  intrate \x05\xeen vigoare
-  aplicate
-  suspendate
-  denun\x05\xfeate
-  stinse.
  Organul responsabil pentru \x05\xeencheierea tratatului
  Prin Comisia parlamentar\x05Т pentru politica extern\x05Т trec tratatele interna\x05\xfeionale specificate la art.11 alin. (1)
  Ini\x05\xfeierea negocierilor unui tratat interna\x05\xfeional se efectueaz\x05Т prin intermediul MAE, \x05\xeen baza decretului Pre\x05\xbaedintelui sau prin hot\x05Тr\x05\xeere a Guvernului.
  Originalele textelor tratatelor interna\x05\xfeionale se depoziteaz\x05Т la arhiva tratatelor a MAE
  Textele tratatelor interna\x05\xfeionale care au intrat \x05\xeen vigoare se prezint\x05Т spre publicare \x05\xeen M.O. \x05\xeen termen de 15 zile.