DPO336/1996
ID intern unic:  290281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 336
din  07.11.1996
cu privire la numirea în funcţia de judecător
Publicat : 21.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 075     Promulgat : 07.11.1996
    În temeiul articolului  116  alineatele (2) şi (4)  din  Constituţia Republicii   Moldova,  articolului  7  alineatul  (1),  articolului   11 alineatul (1) din  Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se  numesc  în funcţia de judecător pe un termen de  cinci ani:
    CATAN Liliana    - judecător al judecătoriei municipiului Bălţi
    DIMITROV Iurie   - judecător al judecătoriei raionale Taraclia
    NINĂ Ştefan      - judecător al judecătoriei raionale Străşeni.
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.
    Preşedintele
    Republicii Moldova                            Mircea SNEGUR
    Chişinău, 7 noiembrie 1996.
    Nr. 336.