DPO341/2001
ID intern unic:  290296
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 341
din  22.11.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
Excelenţei Sale domnului Lin ZHENLONG
Publicat : 29.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 144     art Nr : 1155     Promulgat : 22.11.2001
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se conferă Excelenţei Sale domnului
Lin ZHENLONG, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Ordinul "Gloria Muncii", pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Populară Chineză şi Republica Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 22 noiembrie 2001.
Nr. 341-III.