DPO344/2001
ID intern unic:  290302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 344
din  23.11.2001
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 29.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 144     art Nr : 1157     Promulgat : 23.11.2001
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului Vladimir PASCALOV  - preşedinte al   Cooperativei Agricole de Producţie "Corten", judeţul       Taraclia
doamnei Ana RUDENCO     - preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie "Brezoaia", judeţul       Tighina;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Alexandru CUPCENCO   - director al Societăţii pe Acţiuni "Fabrica de Brînzeturi din
       Cahul";
Medalia "Meritul Civic"
domnului Gheorghe CIBOTARI   - preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie
       "Sămănanca", judeţul Orhei
domnului Vasile FILIMON     - tehnolog-organizator principal la Institutul de             Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg
domnului Nicolae SAJIN    - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Corlăteanca", judeţul Bălţi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 23 noiembrie 2001.
Nr. 344-III.