DPO353/2005
ID intern unic:  290329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 353
din  16.12.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
ai Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 851
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
OBADĂ Valeriu    - şef al Direcţiei Medicale
ŞCHILIOVA Tatiana   - şef de secţie la Spitalul Militar
Medalia "Nicolae Testemiţanu" următorilor:
MAZÎLU Ludmila     - medic la Spitalul Militar
MURA Tatiana       - soră medicală-şef a Policlinicii.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 353-IV.