DPO354/2005
ID intern unic:  290332
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 354
din  16.12.2005
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Anatoli JAR,
Iurie INIUTOCICHIN şi Oleg SOCOLOV
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 852
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei muzicale, activitate de creaţie prodigioasă şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Anatoli JAR   - dirijor al Capelei Corale Academice "Doina";
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului       - solist în Capela Corală Academică "Doina"
Iurie INIUTOCICHIN  
domnului       - artist-instrumentist în Orchestra
Oleg SOCOLOV     Simfonică a Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 354-IV.