DPO36/2001
ID intern unic:  290346
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 36
din  08.05.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 17.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 52-54     art Nr : 332
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    BEJENARU Eugeniu   - la Judecătoria de sector Ocniţa
    COSTRU Rodica        - la Judecătoria de sector Nisporeni
    RĂŢOI Eduard            - la Judecătoria municipiului Bălţi.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

    Chişinău, 8 mai 2001.
    Nr. 36-III.