DPO362/2005
ID intern unic:  290354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 362
din  16.12.2005
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 859
În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău următorii:
ANTON Marina
LÎSÎI Ghenadie
MANOLE Domnica
PAHOPOL Anatol.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 362-IV.