DPO363/2005
ID intern unic:  290356
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 363
din  16.12.2005
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 860
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Natalia BONDARENCO se numeşte în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 363-IV.