DPO364/2005
ID intern unic:  290358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 364
din  16.12.2005
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 861
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
PUŞCA Dumitru   - la Judecătoria Soroca
PUŞCAŞ Viorel   - la judecătoria Bălţi
RUSU Anatolie     - la Judecătoria Edineţ
RUSU Ion     - la Judecătoria Drochia
ŢURCAN Mihail   - la Judecătoria Căuşeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 364-IV.