DPO366/2005
ID intern unic:  290364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 366
din  16.12.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai organelor afacerilor interne
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 863
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne şi profesionalismul manifestat la combaterea criminalităţii şi la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vasile REABOI   - colonel de poliţie;
Medalia "Meritul Militar"
domnului Oleg CHIRIAC   - plutonier-major de poliţie
domnului
Nichifor COCIUG     - plutonier-major de poliţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 366-IV.