DPO372/2005
ID intern unic:  290377
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 372
din  21.12.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" doamnei Nina MALCOVA
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176     art Nr : 894
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul transportului aerian, contribuţe la educarea patriotică a tinerei generaţii şi activitate prodigioasă pe tărîm social, doamnei Nina MALCOVA, secretar al Consiliului Veteranilor Aviaţiei Civile, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 21 decembrie 2005.
Nr. 372-IV.