DPO373/2005
ID intern unic:  290379
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 373
din  21.12.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Valentina COJOCARU
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 895
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei muzicale, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie la propagarea valorilor culturale, doamnei Valentina COJOCARU, Artist al Poporului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 21 decembrie 2005.
Nr. 373-IV.