DPO376/2001
ID intern unic:  290384
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 376
din  10.12.2001
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de militari ai trupelor de carabinieri (trupelor interne)
Publicat : 13.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 152     art Nr : 1230     Promulgat : 10.12.2001
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie substanţială la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Valentin GRIŢCO     - colonel;
Medalia "Meritul Militar"
domnului Ghenadie LOZOVAN   - locotenent major
domnului Seva MADONICI     - plutonier adjutant
domnului Victor MIHALUŢA     - colonel
domnului Ion ŞARGAROVSCHI   - maior.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 10 decembrie 2001.
Nr. 376-III.