DPO377/2005
ID intern unic:  290386
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 377
din  23.12.2005
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Anatolie POPUŞOI,
Ghenadie ABAŞCHIN şi Victor HVOROSTOVSCHI
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176     art Nr : 899
În temeiul art. 88 lit a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţii de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie personală la asigurarea unui mediu înconjurător sănătos şi activitate organizatorică intensă în vederea amenajării unor surse de apă potabilă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului       - director general al Agenţiei
Anatolie POPUŞOI   pentru Silvicultură "Moldsilva";
Medalia "Meritul Civic"
domnului       - preşedinte al Consiliului de
Ghenadie ABAŞCHIN   Administraţie al Societăţii pe Acţiuni "Moldova-Gaz"
domnului       - preşedinte al Cîrmuirii Băncii
Victor HVOROSTOVSCHI Comerciale "FinComBank" S.A.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr. 377-IV.