DPO38/2005
ID intern unic:  290393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 38
din  05.05.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului
Feodor FURDUI
Publicat : 13.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 286
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică şi organizatorică prodigioasă, domnului Feodor FURDUI, prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 mai 2005.
Nr. 38-IV.