DPO381/2001
ID intern unic:  290396
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 381
din  11.12.2001
privind revocarea domnului Victor ŢOPA din funcţia
de ministru al transporturilor şi comunicaţiilor
Publicat : 13.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 152     art Nr : 1231     Promulgat : 11.12.2001
În temeiul art. 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Victor ŢOPA se revocă din funcţia de ministru al transporturilor şi comunicaţiilor, conform cererii depuse.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 11 decembrie 2001.
Nr. 381-III.