DPO389/2001
ID intern unic:  290408
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 389
din  14.12.2001
privind conferirea Ordinului "Ştefan cel Mare"
regretatului Viorel CANTEMIR
Publicat : 20.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 155     art Nr : 1255     Promulgat : 14.12.2001
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru bărbăţia, curajul şi spiritul de sacrificiu manifestate la îndeplinirea datoriei de serviciu, regretatului Viorel CANTEMIR, sergent de poliţie, i se conferă Ordinul "Ştefan cel Mare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 14 decembrie 2001.
Nr. 389-III.