DPO39/2005
ID intern unic:  290411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 39
din  05.05.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului
Iuri BONDARENCO
Publicat : 13.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 287
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în domeniul protecţiei sociale a veteranilor, contribuţie la educaţia militaro-patriotică a tinerei generaţii şi activitate obştească prodigioasă, domnului Iuri BONDARENCO, membru al Prezidiului Consiliului Veteranilor Organelor Afacerilor Interne, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                              Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 mai 2005.
Nr. 39-IV.