DPO40/2005
ID intern unic:  290434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 40
din  05.05.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nichifor CIAPCHII
Publicat : 13.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 288
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în domeniul studierii, păstrării şi propagării moştenirii istorico-culturale şi contribuţie la educaţia patriotică a tinerei generaţii, domnului Nichifor CIAPCHII, director al Muzeului "În amintirea poporului" din oraşul Ştefan Vodă, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 mai 2005.
Nr. 40-IV.