DPO401/2001
ID intern unic:  290436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 401
din  24.12.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Svetlana GOZUN
Publicat : 31.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1331     Promulgat : 24.12.2001
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea artei coregrafice şi contribuţie substanţială la promovarea tinerelor talente, doamnei Svetlana GOZUN, antrenor principal la Clubul Sportiv de Dans "Codreanca", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA              Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 decembrie 2001.
Nr. 401-III.