DPO46/2005
ID intern unic:  290506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 46
din  10.05.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
 domnului Piotr OPARENIUC
Publicat : 13.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 292
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la educaţia patriotică a tinerei generaţii şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Piotr OPARENIUC i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 10 mai 2005.
Nr. 46-IV.