DPO469/2002
ID intern unic:  290514
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 469
din  25.01.2002
privind numirea doamnei Nina CERNAT în funcţia de judecător
şi de vicepreşedinte al Tribunalului municipiului Chişinău
Publicat : 31.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 17-19     art Nr : 74
În temeiul art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. -  Doamna Nina CERNAT se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător şi, pe un termen de 4 ani, în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului municipiului Chişinău.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN

    Chişinău, 25 ianuarie 2002.
    Nr. 469-III.