DPO476/2002
ID intern unic:  290525
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 476
din  29.01.2002
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători medicali
Publicat : 31.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 17-19     art Nr : 78
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legeii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului
    Nicolae MIHUL                      - medic-şef al Spitalului Clinic de Traumatologie
                                                      şi Ortopedie;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului
    Aleksandr LIHOŞERSTOV    - inginer la Spitalul Clinic Republican pentru Copii
    "Emilian Coţaga"
    doamnei
    Vera LUPAŞCO                     - şef de secţie la Spitalul Clinic Republican
    doamnei
    Raisa RAILEAN                      - moaşă la Spitalul Clinic Municipal nr. 1 din Chişinău
    doamnei Victoria ŞOŞU           - medic la Centrul Medicilor de Familie din Ungheni
    doamnei
    Nadejda TCACIUC                 - asistentă medicală la Centrul de Sănătate din satul
    Ciuciulea, judeţul Bălţi;
Titlul onorific "Om Emerit"
    doamnei Tamara
    GORBUNOVA                        - asistentă medicală la Centrul Medicilor de Familie
                                                     din Cahul.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

    Chişinău, 29 ianuarie 2002.
    Nr. 476-III.