DPO480/2002
ID intern unic:  290531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 480
din  01.02.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Oleg CEBAN
Publicat : 05.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 21-22     art Nr : 100
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul transporturilor şi contribuţie la reutilarea tehnică a întreprinderii şi la sporirea eficienţei exploatării mijloacelor de transport, domnului Oleg CEBAN, director al Întreprinderii Municipale "Direcţia de Troleibuze" din Bălţi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                           Vladimir VORONIN

    Chişinău, 1 februarie 2002.
    Nr. 480-III.