DPO49/2005
ID intern unic:  290543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 49
din  12.05.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului
Piotr MARCINIAK
Publicat : 20.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 301
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-polone, domnului Piotr MARCINIAK, Amabasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Molodva, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                               Vladimir VORONIN

Chişinău, 12 mai 2005.
Nr. 49-IV.