DPO490/2002
ID intern unic:  290544
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 490
din  05.02.2002
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 05.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 21-22     art Nr : 106
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
ADAM Olga              
BURUIAN Mihail
BOGOROŞ Valeriu        
CONOVALI Eugenia  
BUDĂI Nelea              
COROLEVSCHI Ion
    DONEVA Tamara  
    GAVRILIŢA Ana  
    GORUN Gheorghe  
    GURIN Vasile    
    HARGHEL Andrei  
    MELINTEANU Iurie  
    MOLDOVAN Sveatoslav  
    PALENCU Ion
    PLĂMĂDEALĂ Andrei
    POPOV Ludmila
    RĂDUCANU Tatiana  
    ROTARCIUC Dina
    SÎRCU Iulia
    ULIANOVSCHI Xenofon
    VASCAN Nina
    VIERU Tatiana
    VUCOTICI Eugenia
    ZUBATI Grigore.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Chişinău, 5 februarie 2002.
    Nr. 490-III.