DPM497/2002
ID intern unic:  290550
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 497
din  08.02.2002
privind desemnarea membrilor Comisiei mixte de demarcare
a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina din
partea Republicii Moldova
Publicat : 12.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 23     art Nr : 120

    MODIFICAT
   
DP1914-VII din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.42
   
DP1319-VII din 26.08.14, MO261-267/05.09.14 art.584
   
DP948-VII din 13.01.14, MO9-13/17.01.14 art.21
   
DP385-VII din 29.11.12, MO248-251/07.12.12 art.823
   
DP133-VI din 19.05.11, MO86/24.05.11 art.225
    DP471-V din 30.07.10, MO138-140/06.08.10 art.495

    NOTĂ:
   
În întreg textul decretului, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne” prin DP385-VII din 29.11.12, MO248-251/07.12.12 art.823
    În întreg textul decretului, cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Serviciul Grăniceri”, cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie prin cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”, iar cuvîntul „judeţele” se substituie prin cuvîntul „raioanele” prin DP133-VI din 19.05.11, MO86/24.05.11 art.225


    În temeiul art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se desemnează în calitate de membri ai Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina din partea Republicii Moldova următorii:
    FIODOROV Valentin     –  şef adjunct al Departamentului Poliţiei de
                                               Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne
                                               (copreşedinte al comisiei)
    BULARGA Ion               –  consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova
                                               în Ucraina
    CRIGAN Ştefan              – vicedirector general al Agenţiei Relaţii Funciare
                                               şi Cadastru
    MANALACHI Vasile      – vicedirector al Institutului de Proiectări pentru
                                               Organizarea Teritoriului al Agenţiei Relaţii
                                               Funciare şi Cadastru
    MARIȚ Eugeniu               – șef al Centrului topografic militar al Armatei
                                               Naționale
    [Art.1 modificat prin DP1914-VII din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.42]
   
[Art.1 modificat prin DP1319-VII din 26.08.14, MO261-267/05.09.14 art.584]
    [Art.1 modificat prin DP948-VII din 13.01.14, MO9-13/17.01.14 art.21]
    [Art.1 modificat prin DP385-VII din 29.11.12, MO248-251/07.12.12 art.823]
    [Art.1 modificat prin DP133-VI din 19.05.11, MO86/24.05.11 art.225]
    [Art.1 în redacţia DP471-V din 30.07.10, MO138-140/06.08.10 art.495]

Art. 2. Membrii Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina din partea Republicii Moldova vor asigura realizarea complexului de măsuri necesare pentru efectuarea demarcării frontierei de stat în conformitate cu Tratatul dintre Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat, semnat la 18 august 1999.
Art. 3. - Copreşedintele Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina din partea Republicii Moldova se autorizează să antreneze, în modul stabilit, în calitate de experţi şi consultanţi, specialişti din ministerele şi departamentele responsabile pentru demarcarea frontierei de stat, precum şi din organele administraţiei publice locale din raioanele de frontieră.
Art. 4. - Se stabileşte că organele administraţiei publice responsabile pentru realizarea demarcării frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina sînt:
a) Ministerul Apărării, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru - responsabile pentru executarea lucrărilor aerofotografice, topografice, geodezice, cartografice, hidrografice şi inginereşti şi pentru gestiunea documentelor privind demarcarea frontierei de stat;
   
[Art.4 lit.a) modificată prin DP133-VI din 19.05.11, MO86/24.05.11 art.225]
b) Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi organele administraţiei publice locale din raioanele de frontieră - responsabile pentru asigurarea tehnico-organizatorică a şedinţelor Comisiei mixte pentru demarcarea frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina;
c) Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne - responsabil pentru menţinerea regimului frontierei de stat în timpul executării lucrărilor de demarcare.
Art. 5. - Coordonarea acţiunilor întreprinse de organele administraţiei publice în timpul executării lucrărilor de demarcare se pune în sarcina Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Art. 6. - Guvernul va asigura finanţarea lucrărilor legate de demarcarea frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina în conformitate cu devizul de cheltuieli elaborat de Agenția Relații Funciare și Cadastru.
   
[Art.6 modificat prin DP1914-VII din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.42]

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

    Chişinău, 8 februarie 2002.
    Nr. 497-III.