DPO511/2002
ID intern unic:  290576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 511
din  20.02.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion MARIN
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 159
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Ion MARIN, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Chişinău, 20 februarie 2002.
    Nr. 511-III.