DPO516/2002
ID intern unic:  290581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 516
din  22.02.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe ANTON
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 186
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, contribuţie substanţială la dezvoltarea complexului agroindustrial şi participare activă la viaţa social-politică a republicii, domnului Gheorghe ANTON, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură şi industria prelucrătoare a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Chişinău, 22 februarie 2002.
    Nr. 516-III.