DPO548/2002
ID intern unic:  290622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 548
din  12.03.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"domnului Adelgheri LIEV
Publicat : 21.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 40-42     art Nr : 273
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie personală substanţială la pregătirea lucrătorilor medicali din Republica Moldova în domeniul vertebroneurologiei şi la implementarea în practica ocrotirii sănătăţii din republică a metodelor terapiei manuale, domnului Adelgheri LIEV, şef de catedră la Academia de Stat de Medicină din Stavropol (Federaţia Rusă), i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Chişinău, 12 martie 2002.
    Nr. 548-III.