DPO55/2005
ID intern unic:  290625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 55
din  17.05.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe BÎRLĂDEAN
Publicat : 20.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 305
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Gheorghe BÎRLĂDEAN, director al Societăţii pe Acţiuni "Avicola-Nord", Făleşti, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

Chişinău, 17 mai 2005.
Nr. 55-IV.