DPO559/2002
ID intern unic:  290637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 559
din  19.03.2002
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
doamnei Galina MUNTEAN
Publicat : 28.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 43-45     art Nr : 292
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate creatoare rodnică, înaltă măiestrie interpretativă şi contribuţie substanţială la formarea tinerilor muzicieni, doamnei Galina MUNTEAN, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat a Artelor, i se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".

    PREŞED
INTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

    Chişinău, 19 martie 2002.
    Nr. 559-III.