DPO57/2005
ID intern unic:  290649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 57
din  17.05.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de artişti din
Orchestra Naţională de Muzică Populară "Lăutarii"
Publicat : 27.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 74-76     art Nr : 326
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, succese în activitatea de creaţie şi înaltă măiestrie interpretativă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei
Lidia BOTGROS-BEJENARU   - solistă-vocalistă;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Igor BUZURNIUC      - artist-instrumentist
domnului Andrei CIUHRII          - artist-instrumentist.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 17 mai 2005.
Nr. 57-IV.