DPO572/2002
ID intern unic:  290652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 572
din  26.03.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Iacob NEGRU
Publicat : 04.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 46-48     art Nr : 323
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Iacob NEGRU, preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie "Agrosargal", Hînceşti, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

    Chişinău, 26 martie 2002.
    Nr. 572-III.