DPO573/2002
ID intern unic:  290653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 573
din  26.03.2002
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
actorilor Iuri ANDRIUŞCENCO şi Anatol DURBALĂ
Publicat : 04.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 46-48     art Nr : 324
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate de creaţie prodigioasă, merite în dezvoltarea artei teatrale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă titlul onorific "Maestru în Artă" domnilor:
Iuri ANDRIUŞCENCO - actor la Teatrul Dramatic Rus
                                                                              de Stat "A. P. Cehov"
Anatol DURBALĂ         - actor la Teatrul Naţional
                                                                              "Mihai Eminescu".
   
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

    Chişinău, 26 martie 2002.
    Nr. 573-III.