DPO583/2002
ID intern unic:  290666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 583
din  31.03.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnilor Igor KRUPENIKOV şi Vladimir ŢARANOV
Publicat : 04.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 46-48     art Nr : 329
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a cadrelor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
    Igor KRUPENIKOV        - membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
                                               a Moldovei, colaborator ştiinţific principal
                                               la Institutul de Cercetări pentru Pedologie
                                               şi Agrochimie "N. Dimo"
    Vladimir ŢARANOV        - membru-corespondent al Academiei de
                                               Ştiinţe a Moldovei, preşedinte al Asociaţiei
                                               Oamenilor de Ştiinţă din Moldova
                                                "N. Spătarul Milescu".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Chişinău, 31 martie 2002.
    Nr. 583-III.