DPO616/2002
ID intern unic:  290714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 616
din  17.04.2002
privind eliberarea doamnei Galina MICLAUŞ
din funcţia de preşedinte al Judecătoriei de sector Cahul
Publicat : 18.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 390
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Galina MICLAUŞ se eliberează din funcţia de preşedinte al Judecătoriei de sector Cahul.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                         Vladimir VORONIN

    Chişinău, 17 aprilie 2002.
    Nr. 616-III.