DPO620/2002
ID intern unic:  290720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 620
din  19.04.2002
privind conferirea medaliei "Meritul Civic"
doamnei Naira AGABABEAN şi domnului Ion SOLONARU
Publicat : 25.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 429
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul sportului, merite deosebite în dezvoltarea şahului şi contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă, se conferă medalia "Meritul Civic":
    doamnei Naira AGABABEAN      - antrenor superior al Lotului Naţional Olimpic de Şah
    domnului Ion SOLONARU           - director al Clubului Republican de Şah şi Joc de Dame.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Chişinău, 19 aprilie 2002.
    Nr. 620-III.