DPO632/2002
ID intern unic:  290736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 632
din  25.04.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Djumberi TODUA
Publicat : 02.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 446
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială în promovarea transformărilor social-economice, activitate legislativă prodigioasă şi participare activă la viaţa socială, domnului Djumberi TODUA, membru al Comisiei pentru ecologie şi dezvoltarea teritoriului a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Chişinău, 25 aprilie 2002.
    Nr. 632-III.