DPO637/2002
ID intern unic:  290741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 637
din  29.04.2002
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Vasile VOLOSIUC
Publicat : 09.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 62     art Nr : 479
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, contribuţie substanţială la protecţia socială a veteranilor şi participare activă la viaţa socială şi la educarea tinerei generaţii, domnului Vasile VOLOSIUC, membru al Consiliului Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova, membru al Comisiei Electorale Centrale, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

    Chişinău, 29 aprilie 2002.
    Nr. 637-III.