DPO638/2002
ID intern unic:  290742
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 638
din  29.04.2002
privind eliberarea din funcţie a preşedinţilor
unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 02.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 451
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se eliberează din funcţia de preşedinte al instanţei judecătoreşti următorii:
    DIACONU Iurie      - preşedinte al Judecătoriei sectorului Ciocana,
                                       municipiul Chişinău
    GAVRILIŢA Mihail - preşedinte al Judecătoriei de sector Străşeni
    GORDILA Nicolae  - preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru,
                                       municipiul Chişinău.

    REŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Chişinău, 29 aprilie 2002.
    Nr. 638-III.