DPO641/2002
ID intern unic:  290746
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 641
din  30.04.2002
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 02.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 452
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă următorii:
BAURCIULU Afanasie
CRAIU Nicolae
ZUDINA Iia.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Chişinău, 30 aprilie 2002.
    Nr. 641-III.