DPO648/2002
ID intern unic:  290754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 648
din  07.05.2002
privind numirea în funcţie a vicepreşedinţilor unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 09.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 62     art Nr : 481
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii:
    COTEA Ion                   - vicepreşedinte al Judecătoriei de sector Cahul
    CULAVA Tudor            - vicepreşedinte al Judecătoriei de sector Străşeni
    DĂNĂILĂ Ion               - vicepreşedinte al Tribunalului municipiului Cahul
    STEGALIUC Alexandru - vicepreşedinte al Judecătoriei de sector Sîngerei.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

    Chişinău, 7 mai 2002.
    Nr. 648-III.