DPO667/2002
ID intern unic:  290778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 667
din  17.05.2002
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Studioului Cinematografic "Moldova-Film"
Publicat : 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 550
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate creatoare prodigioasă, merite deosebite în dezvoltarea artei cinematografice şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului
    Grigore GRIGORIU (Grigoriev)           - actor;
Titlul onorific "Maestru în Artă"
    domnului Nicolae GHIBU                    - regizor;
Titlul onorific "Om Emerit"
    domnului Ion CHISTRUGA                 - regizor, operator de imagine
    doamnei Zinaida CIRCOVA                - redactor-şef
    domnului Fiodor LUPAŞCO                - pictor-scenograf.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Chişinău, 17 mai 2002.
    Nr. 667-III.