DPO682/2002
ID intern unic:  290802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 682
din  23.05.2002
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 30.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 567
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnii Boris BÎRCĂ şi Ion PLATON se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

    Chişinău, 23 mai 2002.
    Nr. 682-III.