DPO77/2001
ID intern unic:  290921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 77
din  12.06.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 14.06.2001 în Monitorul Oficial Nr. 63
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    AMARII Claudia
    COTRUŢĂ Iurie
    DRON Ion
    MINCIUNA Anatolie
    POLIŞCIUC Ira.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Chişinău, 12 iunie 2001.
    Nr. 77-III.