DPO77/2005
ID intern unic:  290922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 77
din  27.05.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
 domnului Vladimir SECRIERU
Publicat : 03.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 346
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în gospodăria silvică, contribuţie la ocrotirea şi restabilirea pădurii şi activitate intensă pe tărîm social, domnului Vladimir SECRIERU, maistru la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Comrat, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                      Vladimir VORONIN

Chişinău, 27 mai 2005.
Nr. 77-IV.